Završen projekt uređenja višenamjenske prezentacijske sale

Uspješno smo realizirali još jedan značajan projekt uređenja i opremanja višenamjenske sale koja će nam služiti kao sala za sastanke, uredski prostor i prostor za arhivu, te za održavanje prezentacija, osposobljavanja, raznih edukacija i slično s naglaskom na rad s djecom i mladima. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 5.000 eura, a obuhvatila je osim građevinskih radova i zamjenu kompletne rasvjete novom LED rasvjetom, te nabavu uredskog namještaja, informatičke opreme i opreme za prezentacije.
Financijska sredstva za realizaciju projekta osigurana su na temelju javnih poziva župana Zagrebačke županije i Grada Jastrebarskog, te vlastitim sredstvima. Značajnu pomoć svojim donacijama osigurali su tvrka Aurelis Interior donacijom uredskih stolaca, te naš član Tomislav Rački donacijom i postavljanjem rasvjetnih LED tijela.
Novouređena prezentacijska sala kapaciteta do 20 osoba osim za potrebe rada našeg DVD-a na raspolaganju je i za potrebe udruga, dječjeg vrtića, područne škole, kao i drugih zainteresiranih institucija s područja Desinca, grada Jastrebarskog i šire.