Operativa

Društvo broji:

  • 25 operativnih vatrogasaca
  • 42 izvršna člana
  • 9 veterana
  • 5 pomažućih
  • 1 počasni
  • 65 ostalih članova
  • 39 članova djece i mladeži.

Broj članova: 186

Jedno je od devet stožernih društva u VZGJ.