193

Žurne brojeve možete nazvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno gdje se nalazite u Hrvatskoj. Telefonski poziv je besplatan, a možete ga uputiti preko svih mobilnih i fiksnih mreža i sa svih telefonskih aparata
• pomoć vatrogasaca 193
• svi žurni pozivi 112
• hitna medicinska pomoć 194
• pomoć policije 192
• pomoć gorske službe spašavanja
• pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja 112
ili ako uočite:
• požar
• istjecanje opasnih tvari,
• onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora
• druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.

Kada zovete žurni broj, recite:
• što se dogodilo
• gdje se dogodilo
• kada se dogodilo
• koliko je unesrećenih
• kakvu pomoć trebate
• tko zove.

Operater koji zaprimi vaš poziv žurno će obavijestiti strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe koje će vam pružiti pomoć ili će poduzeti potrebne zaštitne mjere.