Završnom vježbom polaznika završeno osposobljavanje za zvanje vatrogasni dočasnik

U organizaciji Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog u nešto manje od dva mjeseca provedeno je osposobljavanje za zvanje vatrogasni dočasnik. U 83 sata koliko je trajalo osposobljavanje, od čega je 39 sata teorijskog dijela i 44 sata praktičnog dijela, kandidati su stekli potrebna znanja i vještine na temelju Programa o osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.

Nakon odslušanih predavanja 28 kandidata iz 9 vatrogasnih postrojbi pristupilo je pismenom dijelu ispita, te nakon toga i završnoj vježbi koja se održala u Jastrebarskom 14. siječnja 2018. godine na prostoru bivše vojarne. Završnom vježbom koju su osmislili zamjenik zapovjednika VZG Jastrebarskog Goran Batušić i tajnik VZG Jastrebarskog Goran Dikšića koji su ujedno i provodili praktični dio osposobljavanja, kandidati su pokazali da su u potpunosti savladali program osposobljavanja i time uspješno položili i ispit za vatrogasnog dočasnika.

Teorijski dio osposobljavanja za vatrogasnog dočasnika provodio se u vatrogasnim postrojbama DVD-a Petrovine, Jastrebarskog, Cvetkovića i Gornjeg Desinca, dok se praktični dio osposobljavanja provodio u Jastrebarskom i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Vatrogasnoj postaji Dubrava.

Buduće zadaće novoosposobljenih vatrogasnih dočasnika prije svega su gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim nepogodama, kao i sudjelovanje u otklanjanju posljedica požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda. U posebne zadatke vatrogasnog dočasnika spadaju još i rukovođenje vatrogasnim odjeljenjem u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim nepogodama, praktičan rad sa vatrogasnim odjeljenjima u svojim postrojbama, kao i kontrola ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme.

Od naših članova za zvanje vatrogasni dočasnik položili su Nikolina Vinšćak i Tomica Bereček te im ovim putem čestitamo!

Završnoj vježbi nazočili su zamjenik gradonačelnika, ujedno i načelnik stožera civilne zaštite grada Jastrebarskog, Stipe Bučar, zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog Vedran Boričević, članovi Zapovjedništva VZG Jastrebarskog Dragutin Mulig i Daniel Kišan, te član Predsjedništva VZG Jastrebarskog Franjo Jagunić.