Opasnosti od požara u kućanstvu

Čistoća i urednost

Najvažniji sigurnosni faktor u domaćinstvu je urednost i čistoća. Nagomilano smeće u potkrovljima i podrumima, hrpe krpa i beskorisnih starudija najviše ugrožavaju domaćinstvo. Zato vodite brigu o redu i čistoći, a roditeljima pomognite u čišćenju i velikim pospremanjima. Redovito treba održavati dimnjake, tj. držati ih nepropusne i čiste.

Štednjaci i peći

Nestručno postavljene peći, štednjaci i ostala grijaća tijela čest su i u velikom broju slučajeva zanemaren izvor opasnosti. U krugu od pola metra ne držite nikakve gorive predmete, a u nedoumici kontaktirajte stručne osobe. Hrana koja se kuha i peče na štednjaku ili peći, a bez nadzora zagori, može uzrokovati požar.

 Pepeo

Topli pepeo može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja, tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće s drugim gorivim otpadima. Pepeo odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom.

Zapaljivi otpad

Privremeno odlaganje zapaljivh otpadaka (masne krpe, u ulju natopljen papir za čišćenje itd.) dozvoljeno je samo na otvorenom u metalnim posudama koje se mogu zatvoriti. Kontrolirano odlažite otpad, tako da otpadni papir, baterije i polietilensku (takozvanu PET)-ambalažu odlažete u za njih određene spremnike. Odlažite stiropor i motorna ulja u reciklažna dvorišta – oporabišta.

Odvodi kuhinjskih para (nape)

Filter kuhinjskih napa treba redovito čistiti ili mijenjati. Pažnja: zamijenjeni filteri su lakozapaljivi otpad!

Vruća mast

Pregrijana mast se može zapaliti. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara. Goruću mast nikako ne gasite vodom, nego ju otklonite s plamena i prekrijte!

Iako friteze imaju termostat, ne smiju biti ostavljene bez nadzora. Stara mast je lakše zapaljiva nego svježa, tako da redovita zamjena masti povećava sigurnost od požara.

Postavljanje toplinskih uređaja

Električna kuhala, aparati za kavu, čajne grijalice itd. uvijek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih tvari. Grijaći dijelovi uronjenih kuhala moraju u cjelosti biti uronjeni u vodu.

Glačalo

Uključeno glačalo ne smiju biti “zaboravljena”. Prilikom prekida ili završetka rada treba ih odložiti i isključiti iz struje.

Televizor, video

Uključeni TV i video isijavaju toplinu, koja se mora odvoditi. Ako se ovakve uređaje ugradi u zid ili namještaj, mora se osigurati dovoljna ventilacija. Između  električnih uređaja i zidova/regala mora biti minimalni razmak od 10 cm. Kada se na više dana napušta domaćinstvo (godišnji dopust), obvezno ih iskopčajte iz utičnica.

Sprejevi

Različiti sadržaji sprejeva (lakovi, sredstva za čišćenje) mogu biti opasni i zapaljivi. Ne upotrebljavajte ih u blizini otvorene vatre, uključenog toplinskog uređaja (fen, kalorifer) ili goruće cigarete. Prigodom prekomjernog grijanja, pojedine bočice sprejeva mogu eksplodirati, zato ih ne odlažite u blizini toplinskih uređaja, niti bacajte u vatru.

Termofor

Električni termofor i prekrivači u krevetu smiju se rabiti samo za ugrijavanje. Neprekidno uključeni termofori mogu dovesti do požara zbog kratkog spoja ili kvara termostata.

Božićna drvca

Požari na božićnim drvcima su dosta česti. Izbjeći ih se može pridržavanjem jednostavnih sigurnosnih mjera:

– bor nikada ne postavljajte u blizini zavjesa

– ne rabite prskalice ili svijeće (svakako su bolje žarulje-lampice), a od električnih lampica udaljite papir i nakit. Lampice ne smiju goriti bez nadzora!

Još nekoliko važnih napomena za božićno i novogodišnje doba:

– Prskalice ne koristite u stanu, a pogotovo ne na drvcima.

– Božićna drvca ostaju duže svježa i time su manje požarno opasna, ako se prije postavljanja skladište u hladnim prostorima ili se postave u posudu s vodom. Stalci božićnih drvaca koji se daju napuniti s vodom, također sprječavaju brzo sušenje drveta i time povisuju požarnu sigurnost.

Skladištenje u potkrovljima i podrumima

U potkrovljima i podrumima se smiju pohraniti samo negorive tvari i poljoprivredni proizvodi, uz nesmetan pristup svim dijelovima potkrovlja i krovnim prozorima. Ako držite neku opasnu ili gorivu tvar, obvezno se kod stručne osobe raspitajte o načinu najboljeg skladištenja.

“Vrući”  radovi u kući

Radove s otvorenim plamenom neka rade stručnjaci-serviseri. Pripremite im prethodno okolinu, t.j. očistite prašinu i otklonite sve zapaljive tvari. Ručne vatrogasne aparate držite u pripravi, a mjesto rada nakon završetka radova višestruko kontrolirajte (sljedećih 24 sata).