Opasnosti od požara na otvorenom prostoru

Pod požarima otvorenog prostora podrazumijevamo sve vrste požara na otvorenom kao što su šumski požari, požari žitarica, makije itd. U našim krajevima opasnost od požara posebno je velika u rano proljeće (u kontinentalnom dijelu Hrvatske), kao i ljeti i u jesen nakon dugih suša (u priobalju). Požarna opasnost se povećava na napuštenim i nepristupačnim zemljištima (nepostojeći pristupni putevi), kao i u uvjetima snažnih vjetrova, kada se požar izrazito brzo širi. U  šumi je u svako godišnje doba loženje vatre strogo zabranjeno.

Vatrogasnim prosjecima i putevima omogućuje se pristup vatrogasnim vozilima. U preventivne mjere ubrajaju se i promatračnice i redovite ophodnje koje omogućavaju pravovremeno dojavljivanje požara.

Ipak, najbolje su prirodne mjere kao što su:

– obrada zemljišta i sadnja kultura koje sazrijevaju u različito vrijeme

– sadnja raslinja koje će u danim uvjetima pokazivati najmanju gorivost,

– uzgoj koza, ovaca i ostalih životinja i divljači koja će “pobrstiti” raslinje, te time otkloniti požarnu opasnost,

– rezanjem nižih grana drveća, čime će se spriječiti preskakanje prizemnog požara u krošnje,

– uzoravanjem prosjeka (moguće i tijekom vatrogasne intervencije)

– kontroliranim spaljivanjem korova

Praćenjem opasnosti od nastanka izbijanja šumskih požara, gdje se između ostalog uzima u obzir vlažnost gorivog materijala i tla, te brzina vjetra, od velike je pomoći u ocjenjivanju potrebne razine pripravnosti vatrogasnih postrojbi.

Uz uobičajenu opremu koja se koristi za gašenje požara, za vatrogasce za gašenje požara raslinja često treba osigurati dodatnu specijalnu vatrogasnu opremu za krčenje raslinja (najpoznatiji kosijer), prijenosa vode (naprtnjače), mehaničko gašenje požara (metlanice), specijalne vatrogasne pumpe, opremu i spremnike (“kruške” i vjedra) koje se prevoze  helikopterima itd, ali i ostalu opremu (sjekire, grablje, lopate, pile itd), te traktorske prikolice i traktore, autocisterne i šumska vozila.